Ανακοινώσεις

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. Ο ρόλος της στις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες. Ο κανόνας των 6 «Π».

Αλεξάνδρου Στράτος. Δ/ντής Προσέγγισης

Οι ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες συμβάλλουν στους μηχανισμούς ιδεασμού και σχεδιασμού στον πραξιακό κύκλο. Και ένα από τα βασικότερα συστατικά τους είναι η κριτική σκέψη. Δεν παίρνουμε μόνο εμείς οι «μεγάλοι και σοφοί» αποφάσεις αναλογιζόμενοι όλους τους παράγοντες χρησιμοποιώντας την κρίση μας. Το ίδιο (με πιο όμως απλοϊκό τρόπο) μπορούν και πρέπει να μάθουμε να κάνουν τα παιδιά μας. Πριν λοιπόν ερμηνεύσουμε την αντίδραση ενός παιδιού σε μία δεδομένη απαίτηση ας αναλογιστούμε και ας το βοηθήσουμε να οργανώσει τους μηχανισμούς κριτικής σκέψης πριν πάρει μία απόφαση βοηθώντας το να αναλογιστεί μόνο του ή μαζί μας -ανάλογα με την ηλικία του- τα εξής:

Στην ουσία θα θυμόμαστε τον βασικό κανόνα των 6 «Π» ή αλλιώς τα 30 κρίσιμα στοιχεία:

 ΠΟΙΟ/Α  ΕΙΝΑΙ (ΤΙ);

(1).ακριβώς η πρόκληση και το σχέδιο;

(2).το πιο σημαντικό /  το λιγότερο σημαντικό στην πρόκληση και το σχέδιό μου;

(3).είναι τα δυνατά / αδύναμα σημεία αυτού του σχεδίου;

(4). το καλύτερο/χειρότερο σενάριο και το εναλλακτικό πλάνο ;            

(5). η προοπτική αυτού που αποφάσισα να κάνω (πού θα με βγάλει;);

ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ (ΓΙΑΤΙ;)

(6).αυτό που συμβαίνει σχετίζεται με εμένα / άλλους;

(7).αυτό το θεωρώ πρόβλημα/πρόκληση και πρέπει να αντιδράσω;

(8).σήμερα υπάρχει ανάγκη για αυτό;

(9).οι άλλοι άνθρωποι στο περιβάλλον μου θα επηρεαστούν από αυτό;

(10).δεν αντιδρούσα έτσι στο παρελθόν;

ΠΟΙΟΣ -ΠΟΙΟΝ;  

(11). άκουσα ή συζήτησα για αυτό;                                          

(12). θα επηρεαστεί άμεσα;

(13).θα ωφεληθεί από αυτό και θα δυσαρεστηθεί από αυτό;

(14).θα πάρει αποφάσεις για αυτό (μόνος μου; μαζί με άλλον;);

(15).είναι το άτομο αναφοράς για εμένα (θα το ελέγξει);

ΠΩΣ;

(16).αυτό είναι παρόμοιο με κάτι που έχω ζήσει στο παρελθόν;

(17).θα ωφελήσει αυτό εμένα/άλλους ή από την άλλη θα είναι επιβλαβές αυτό εμένα/άλλους;

(18).αυτό που θα κάνω ή κάνω θα προκαλέσει λιγότερη / περισσότερη αναστάτωση στα πράγματα;  

(19).μπορώ να το αλλάξω για όφελός μου;

(20).θα μπορώ να ελέγχω τα αποτελέσματά μου;

ΠΟΥ; 

(21).υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις – σενάρια;          

(22).μπορώ να πάρω περισσότερη πληροφόρηση;            

(23).μπορώ να το εφαρμόζω;                                                      

(24).υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για να γίνει για αυτό;          

(25).μπορώ να πάρω βοήθεια για αυτό;  

ΠΟΤΕ;

(26).το έχω κάνει στο παρελθόν;                                               

(27).αυτό επιτρέπεται / δεν επιτρέπεται;                              

(28).θα πρέπει να το εφαρμόσω ώστε να ξέρω ότι θα πετύχω; 

(29).θα ωφελήσει τις σχέσεις μου με τους άλλους ή πρόβλημα;

(30).θα πρέπει να ζητήσω βοήθεια για αυτό;    

Κλείνοντας λοιπόν, είναι καλό να μην ξεχνάμε:

‘’…πάντα μοι έξεστιν, αλλ΄ού πάντα συμφέρει’’

Πηγή: Globaldigitalcitizen.org