Ανακοινώσεις

Λογοθεραπεία & Πρώιμη Παρέμβαση για Βρέφη, Νήπια και Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επιμέλεια: Πιτσικάλη Ντόρα, Λογοθεραπεύτρια MSc, Τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης Kέντρο Προσέγγιση

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ανάπτυξη και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών /διαμορφωτικών χρόνων (formative years*) της ζωής ενός παιδιού.

Χωρίς τη δυνατότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια, τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές από τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που θα τους διαμορφώσουν σε ενήλικες. Η κατάσταση είναι απογοητευτική και εξουθενωτική για τα εμπλεκόμενα παιδιά, αγχωτική και επώδυνη για τις οικογένειές τους.

Πρώιμη Παρέμβαση σημαίνει εντοπισμός και έγκαιρη στήριξη παιδιών που έχουν δυσκολίες. Η αποτελεσματική πρώιμη παρέμβαση  αφορά την πρόληψη των δυσκολιών ή την αντιμετώπισή τους προτού αυτές οι δυσκολίες επιδεινωθούν.

Η Αμερικανική Ένωση Ακοολόγων Λογοπαθολόγων (American Speech Hearing Association) συνιστά  την ενεργή  συμμετοχή των Λογοθεραπευτών  σε διεπιστημονικές ομάδες Πρώιμης Παρέμβασης.

Η Πρώιμη Παρέμβαση βοηθά στην Εξασφάλιση Καλύτερων Αποτελεσμάτων

Όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες Επικοινωνίας, Λόγου και Ομιλίας σε νεαρή ηλικία, είναι συνήθως το αποτέλεσμα άλλων ασθενειών ή αναπηριών (diseases or disabilities), όπως ο Αυτισμός, η Εγκεφαλική Παράλυση, η Κώφωση ή η Δυσπραξία.

Από την κοινωνική ενσωμάτωση/ένταξη έως τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, είναι γνωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση και η παρέμβαση σε παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού οδηγεί σε καλύτερα συνολικά αποτελέσματα.

Μετα – μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η έγκαιρη ανίχνευση των δυσκολιών Επικοινωνίας, Λόγου και Ομιλίας και η επακόλουθη θεραπεία στη μικρότερη δυνατή ηλικία μπορεί να επιφέρει μια πολύ αξιοσημείωτη διαφορά στην εξασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων για τους νέους θεραπευόμενους.

Η εργασία με μικρά παιδιά προσθέτει μια σειρά από προκλήσεις και ευθύνες στους  Λογοθεραπευτές Οι υπηρεσίες πρέπει να φιλοξενούν όχι μόνο τον θεραπευόμενο, αλλά και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς του (μέλη τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη διάγνωση).  Οι Λογοθεραπευτές πρέπει να εκπαιδεύσουν τις οικογένειες σε στρατηγικές θεραπείας.

Οι Διασκεδαστικές Θεραπείες είναι Σοβαρές για του Λ/Θ Πρώιμης Παρέμβασης

 Οι Λογοθεραπευτές πρώιμης παρέμβασης συχνά βρίσκονται στη μοναδική θέση να μπορούν να ενσωματώσουν παιχνίδια και να παίζουν στη θεραπευτική διαδικασία. Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στη θεραπεία που διατυπώνεται ως παιχνίδι και πολλές Λογοθεραπευτικές  συνεδρίες έχουν το ύφος ενός παιχνιδιού ούτως ή άλλως.

Ωστόσο η συζήτηση για σοβαρά ιατρικά θέματα με γονείς και άλλους επαγγελματίες πρέπει να διέπεται από σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Η ικανότητά των θεραπευτών πρώιμης παρέμβασης να μετακινούνται από playful ύφος σε επαγγελματικό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που βρίσκεται ανάμεσα στους πιο επιτυχημένες Λ/Θ πρώιμης παρέμβασης.

Κρίσιμες ηλικίας σχηματισμών

Τα έτη σχηματισμού/διαμόρφωσης είναι η περίοδος της πρώιμης παιδικής ηλικίας μεταξύ 0-8 ετών της ζωής ενός παιδιού. Είναι επίσης περίοδος ταχείας γνωστικής (πνευματικής), κοινωνικής, συναισθηματικής και σωματικής ανάπτυξης ενός παιδιού.

Κείμενο Δαθέσιμο:

Early Intervention