Ανακοινώσεις

Μέτρα προστασίας από τον Covid – 19 που εφαρμόζονται στα Κέντρα μας :

Μέτρα προστασίας για τον Covid – 19 που εφαρμόζονται στα Κέντρα μας :

Σεβόμενοι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούν όλες οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο χώρος μας έχει λάβει τα εξής μέτρα ασφαλείας :

Ѵ Η είσοδος στο χώρο για τους συνοδούς γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα

Ѵ Δεν λειτουργεί ο εσωτερικός χώρος αναμονής γονέων (ια την αποφυγή συγχρωτισμού)

Ѵ Η γραμματειακή υποστήριξη και το οιοδήποτε βοηθητικό προσωπικό φοράει μάσκα

Ѵ Οι θεραπευτές φορούν είτε μάσκες, είτε ειδικές μάσκες με διαφάνεια στην περιοχή του στόματος και προαιρετικά και ασπίδα προσόψιο

Ѵ Όσα ωφελούμενα παιδιά του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου δύνανται, φορούν μάσκα

Ѵ Οι περιοχές των θεραπευτικών χώρων είναι περιοχές όπου τόσο οι ωφελούμενοι όσο και οι θεραπευτές δεν φορούν παπούτσια (απολυμασμένοι χώροι). Φορούν είτε ποδονάρια είτε κάλτσες και τα παπούτσια τους απολυμαίνονται

Ѵ Μετά από κάθε συνεδρία υπάρχει κενός χρόνος για την απολύμανση των χώρων θεραπείας και των υλικών από οικολογικά υλικά ισχυρής απολύμανσης

Ѵ Όπου κριθεί σκόπιμο, η συνεδρία είτε με τον ωφελούμενο, είτε με τον γονέα γίνεται μέσω τηλε-υγείας (σκάιπ)

Ѵ Κάθε βράδυ, η καθαρίστρια καθαρίζει και απολυμαίνει όλους τους βασικούς χώρους των Κέντρων όσο και τους δευτερεύοντες (πόμολα, υλικά κλπ)

Ѵ Μηνιαία πραγματοποιείται απολύμανση από Ειδικό Συνεργείο Απολύμανσης

Ѵ Οι αεραγωγοί συντηρούνται και απολυμαίνονται με ειδικό υλικό. Επίσης λειτουργούν μόνον με παράθυρο ανοιχτό

Ѵ Στην τουαλέτα, αμέσως μετά τη χρήση της χρησιμοποιείται χλώριο και οινόπνευμα για απολύμανση

Ѵ Όλα τα χαρτιά που δίνονται ή λαμβάνονται από τους γονείς δίνονται σε απολυμασμένους φακέλους

Ѵ Δεν χρησιμοποιούνται στους χώρους θεραπείας υλικά που είναι δύσκολο να απολυμανθούν

Ѵ Λειτουργεί ειδικός χώρος απομόνωσης – παραμονής πιθανού κρούσματος κορωνοϊού μέχρι να γίνει η παραλαβή του από τον γονέα του

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω μέτρων ή λήψη νέων

Δεν φοβόμαστε. Απλά σεβόμαστε : Το παιδί, την οικογένειά του, τους θεραπευτές του.