Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ)

Το πρόγραμμα αυτό αφορά παιδιά (άνω των 10 ετών) και εφήβους, τα οποία, λόγω της εκάστοτε διαταραχής (Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ΔΕΠ-Υ, Νοητική υστέρηση μέσης και υψηλής λειτουργικότητας κ.α.), έχουν μειωμένη λειτουργικότητα σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν την πιο αυτόνομη και λειτουργική εμπλοκή στις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

  • Αυτοφροντίδα (π.χ. προσωπική υγιεινή, φροντίδα της υγείας, σίτιση)
  • Μετακίνηση (π.χ. χρήση μέσων μεταφοράς, προσανατολισμός μέσω χαρτών)
  • Οικιακή ζωή (π.χ. αγορά αγαθών, προετοιμασία γευμάτων, οικιακά)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή αισθητηριακής δίαιτας στα διάφορα περιβάλλοντα, την επίλυση των πιθανών προβλημάτων, την εκμάθηση εννοιών (χρήματα, κιλά κ.α.), οδηγίες διευκόλυνσης και την εφαρμογή βασικών κοινωνικών κανόνων.

Η διάρκεια του προγράμματος καθορίζεται από τα αιτήματα του θεραπευόμενου και της οικογένειας και την εξέλιξη των συνεδριών. Ένα μέσο πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 συνεδρίες για κάθε τομέα. Πριν την έναρξη του προγράμματος είναι αναγκαία η συλλογή πληροφοριών από τον ίδιο και από την οικογένεια για την θέσπιση των στόχων και μία ακόμη συνάντηση στο κλείσιμο.

Οι συνεδρίες διαρκούν 1,5 ώρα (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης της οικογένειας).

Η συμμετοχή της οικογένειας μπορεί να καταστεί αναγκαία κατά την διάρκεια του προγράμματος, καθώς και στην συνέχεια για την διαδικασία της γενίκευσης, όπου ο θεραπευτής μπορεί να επικουρεί συμβουλευτικά.

Υπεύθυνη Προγράμματος: ΒΑΚΑΛΗ ΑΓΑΘΗ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ