Ανακοινώσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» (ΠΡ-Η)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ © 2010

Η ιδέα του ερωτηματολογίου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» (ΠΡ-Η) είναι του Δρ. Ιωάννη Βογινδρούκα. Εκείνος έφτιαξε πρώτος το 2009 το «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΔ», ένα πολύ καλό ερωτηματολόγιο για την εξέλιξη του παιδιού από την κοινωνικότητα μέχρι την γραφή. Παραχώρησε στον υπογράφοντα το δικαίωμα χρήσης της ιδέας και τον ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό! Με αυτό τον τρόπο μπορούν –και αυτό είναι το προτεινόμενο- να χρησιμοποιηθούν και τα 2 ερωτηματολόγια μαζί στην προσπάθεια να αιτιολογήσουμε σωστά τις δυσκολίες ενός παιδιού και να επιλέξουμε την κατάλληλη παρέμβαση.

Γιατί αυτό το όνομα «Προσαρμογή-Πράξη-Προσέγγιση»; Γιατί αυτό σημαίνει λειτουργία. Αυτό σημαίνει ικανότητα. Όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, η προσαρμοστική αντίδραση, η πράξη και η προσέγγιση στα ερεθίσματα είναι ο στόχος του Εργοθεραπευτή στον δρόμο του παιδιού προς την εκούσια ανεξαρτητοποίηση!

Μπορείτε να δείτε ενημερωτικό video επισκεπτόμενοι την δ/νση http://www.youtube.com/watch?v=4OPNSKfqsDY&feature=youtu.be

Τι το καινούργιο έχει να προσφέρει το ερωτηματολόγιο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» (ΠΡ-Η);

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡ-Η

> Μία παρουσίαση της αναπτυξιολογικής εξέλιξης ενός παιδιού
Οι ερωτήσεις έχουν βασιστεί στους βασικότερους αναπτυξιολογικούς πίνακες όσον αφορά την φυσιολογική ανάπτυξη της προσαρμοστικής αντίδρασης ενός παιδιού. Με αυτό τον τρόπο αποτελεί μία αδρή τοποθέτηση του θεραπευτή απέναντι στην εξέλιξη της λειτουργίας και ικανότητας ενός παιδιού από το αισθητικοκινητικό μέχρι και το εννοιολογικό στάδιο.
> Μία κωδικοποίηση των περιοχών δυσκολιών των παιδιών
Η επίδοση του παιδιού χωρίζεται σε 28 τμήματα με φορά όπως θα δούμε και στις επόμενες σελίδες από το κέντρο του κύκλου προς την περιφέρεια και από δεξιά (επίπεδο 1) προς αριστερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μία άμεση, κατανοητή και προσανατολισμένη καταγραφή των επιπέδων που δυσκολεύουν περισσότερο το παιδί.
> Ένα αδρό screening των τομέων που δυσκολεύουν το παιδί στην προσαρμοστική αντίδραση
Ο σκοπός είναι να φανούν οι δυσκολίες τόσο στην καθημερινή ενασχόληση όσο και στην λειτουργία του παιδιού γενικότερα με βάση πίνακες που θα κάνουν τις δυσκολίες πιο ευδιάκριτες.
> Το χτίσιμο ενός σταθερού υπόβαθρου με την οικογένεια όσον αφορά τις δυσκολίες του παιδιού
Η οικογένεια απαντά στο ερωτηματολόγιο. Με αυτές τις απαντήσεις αναδύονται οι δυσκολίες του παιδιού με βάση τις απαντήσεις των γονέων. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να χτιστεί το κοινό συμβόλαιο με την οικογένεια και να καθοριστεί το ουσιαστικό αίτημα επιβοήθησης
> Ένας οδηγός του θεραπευτή για τα επίπεδα που λειτουργεί το παιδί
Κάθε θεραπευτής ξεκινάει τους στόχους από την περιοχή των δυσκολιών που η εμπειρία του και η γνώση του καθορίζουν. Με το ερωτηματολόγιο αυτό ο θεραπευτής βοηθείται να τοποθετήσει τους στόχους του αντικειμενικά στις συγκεκριμένες περιοχές αρχέγονης επίδοσης του παιδιού. (Επαναλαμβάνουμε ότι η σπουδαιότητα καθορίζεται από το κέντρο προς την περιφέρεια και από το επίπεδο 1 προς το επίπεδο 4).
> Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην αιτιολόγηση των δυσκολιών και όχι στην εκπαίδευση στις συγκεκριμένες δραστηριότητες του ερωτηματολογίου.
Ο βασικός σκοπός δεν είναι να τοποθετηθούν στόχοι επάνω πχ στην ερώτηση 47 («σκάει στο πάτωμα και πιάνει μπάλα») δεν θα θέσει σαν σκοπό την δραστηριότητα (να μάθει το παιδί να σκάει και να πιάνει μπάλα). Θα μελετήσει απλά το επίπεδο στο οποίο εμφανίζεται αυτή η δυσκολία και θα τοποθετήσει στόχο εάν χρειαστεί στο επίπεδο και όχι στην δραστηριότητα. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο αιτιολόγησης και όχι γραμμικής θεραπείας.

Στην ουσία λοιπόν το ερωτηματολόγιο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΠΡ-Η είναι ένα ερωτηματολόγιο γονέων. Μπορεί να συμπληρωθεί και από τους θεραπευτές, ανθρώπους που παρέχουν φροντίδα στο σπίτι και τους εκπαιδευτικούς αλλά ο σκοπός του είναι τα αποτελέσματα να κοινοποιηθούν και να γίνουν αποδεκτά από τους γονείς. Έτσι λοιπόν θεωρείται καλύτερη η συμπλήρωση από τους ιδίους μαζί με τον θεραπευτή.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ «ΠΡ-Η» ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΧΡΗΖΟΥΝ ΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ.

Το ερωτηματολόγιο δεν είναι υποχρεωτικό να δοθεί από Εργοθεραπευτή. Μπορεί να δοθεί από όλες τις ειδικότητες που παρεμβαίνουν στο παιδί τόσο στο κομμάτι της αξιολόγησης όσο και της παρέμβασης (για ευνόητους λόγους οι ειδικότητες αναφέρονται αλφαβητικά):

Αναπτυξιολόγους, Ειδικούς Γυμναστές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Εργοθεραπευτές, Δασκάλους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Μουσικοθεραπευτές, Νηπιαγωγούς, Νοσηλευτές, Οικογενειακούς θεραπευτές, Οπτομέτρες, Παιγνιοθεραπευτές, Παιδιάτρους, Παιδονευρολόγους, Παιδοφθαλμιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγους,

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Η απλή εξαγωγή των αποτελεσμάτων δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στο θεραπευτικό πλάνο του θεραπευτή εάν δεν μπορέσει να γίνει η αποκωδικοποίησή τους. Δεν έχει κανένα νόημα να δούμε τι δεν κάνει ένα παιδί. Πρέπει να ερευνήσουμε το ΓΙΑΤΙ δεν το καταφέρνει. Για την αποκωδικοποίηση αυτή θα χρειαστεί οπωσδήποτε ο Εργοθεραπευτής που θα πρέπει να έχει βαθειά γνώση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, της Αναπτυξιολογίας και της Αισθητικοκινητικής Παρέμβασης (Industrial OT).

Η Εργοθεραπεία είναι μία Νευρολογική Ειδικότητα. Ο Εργοθεραπευτής βλέπει μία συμπεριφορά και την αιτιολογεί μέσω της παραπομπής της στο Νευροβιολογικό υπόβαθρο. Το αντικείμενο του Εργοθεραπευτή συνίσταται στα εξής:

– Αξιολόγηση του λειτουργικού επιπέδου ενός παιδιού

– Αιτιολόγηση των δεδομένων που αναστέλλουν την λειτουργικότητα του παιδιού (Επίπεδο stress – διέγερσης του παιδιού, Αισθητηριακός, Συναισθηματικός, Γνωστικός – Ιδεακός, Σχεδιαστικός, Εκτελεστικός)

– Ποιότητα ζωής του θεραπευόμενου (εύρεση των παραγόντων που του δημιουργούν ικανοποίηση, αιτιολόγηση των λόγων που αυτοί οι παράγοντες προκαλούν ικανοποίηση και η κατάλληλη τροποποίηση τους στην κοινωνική συμβατότητα του θεραπευόμενου)

– Ανεξαρτητοποίηση στον χωρο-χρόνο

Ο Εργοθεραπευτής λοιπόν, πριν εφαρμόσει μία δραστηριότητα εκπαίδευσης πρέπει να έχει προχωρήσει στην κατάλληλη εξήγηση του γιατί εμφανίζεται η δυσκολία του παιδιού σε αυτή την δραστηριότητα, πόσο θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του παιδιού η υπερσκέλιση αυτής της δυσκολίας και με ποιο τρόπο θα αλλάξει ο έλεγχος της διόρθωσης (γενίκευση της δεξιότητας)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΑΡΞΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ