Ανακοινώσεις

Σύνδρομο Usher & ΛΟΓΟΣ


Σύνδρομο Usher

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Είναι μια κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από νυχτερινή τύφλωση, απώλεια όρασς και κώφωση. Υπάρχουν τέσσερις τύποι αυτής της διαταραχής. Σύνδρομο Usher τύπου 1 που χαρακτηρίζεται από πλήρη ωευροαισθητηριακή κώφωση εκ γενετής, προβλήματα νυχτερινής όρασης που ξεκινούν από την ηλικία των 10 ετών αι σταδιακή απώλεια περιφεριακής όρασης. Σύνδρομο Usher τύπου 2 που χαρακτηρίζεται από μέτρια έως σοβαρή νευροαισθητήρια κώφωση εκ γενετής και ελαφρια έως μέτρια απώλεια οπτικού πεδίου. Σύνδρομο Usher τύπου 3 που γενικά ξεκινάει στην εφηβεία με σταδιακή απώλεια ακοής. Σύνδρομο Usher τύπου 4 που είναι εξαιρετικά σπάνιο, επηρεάζει κυρίως άρρενες και χαρακτηρίζεται από απώλεια ακοής και προοδευτικά προβλήματα όρασης. Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται σε 5-10 στις 100.000 γέννες. Το σύνδρομο Usher είναι η βασική αιτία κωφωσης- τύφλωσης στη πρώιμη παιδική ηλικία. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ομιλία είναι :

l Μπορεί να υπάρχει παντελής έλλειψη ομιλίας ή δυσκατάλυπτη ομιλία ανάλογα με τη σοβαρότητα της απώλειας ακοής και την ηλικία στην οποία παρουσιάστηκε