Ανακοινώσεις

Σ. Landau- Kleffner & λογοσ

Σύνδρομο Landau- Kleffner

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μία επίκτητη αφασία με μη φυσιολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με μεγάλες διακυμάνσεις αμφίπλευρα και κυρίως στις βρεγματικές και κροταφικές περιοχές. Εμφανίζεται σε άρρενες περισσότερο από ότι σε θύλεις κατά 2/1. Το 25% των περιπτώσεων μπορεί να μην έχει κρίσεις. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από σταδιακή έκπτωση σε, ως τότε, φυσιολογικά αναπτυσσόμενες αντιληπτικές και εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες. Οι μη γλωσσικές γνωστικές δεξιότητες μένουν γενικά άθικτες. Τα συμπτώματα γενικά εμφανίζονται μεταξύ τριών και οχτώ ετών. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ομιλία είναι :

– Σταδιακή ή αιφνίδια έναρξη της αφασίας σε ένα φυσιολογικά, έως τότε, αναπτυσσόμενο παιδί
– Παραφασίες
– Νεολογισμοί
– Δυσκολίες στη σύνταξη
– Μπορεί να υπάρξει ακουστική αγνωσία
– Ελλείμματα και σε αντιληπτικές και σε εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες
– Τα Ελλείμματα στις εκφραστικές δεξιότητες μπορεί να ξεκινήσουν σαν προβλήματα άρθρωσης και να εξελιχθούν σε μειωμένο μέσο μήκος φράσης και γενικά μειωμένη λεκτική έκφραση
– Μπορεί να εμφανιστεί αλαλία
– Φτωχές κοινωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες
– Εκ των προτέρων αποκτηθείσες δεξιότητες γραπτού λόγου μπορεί να διατηρηθούν
– Στοματοπροσωπική απραξία