Ανακοινώσεις

«τί θα πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος για τον Τραυλισμό»

Πρόκειται για επιμελημένη προσαρμογή στα ελληνικά σχετικού φυλλαδίου του Stuttering Foundation of America (SFA). Tο παρόν ενημερωτικό άρθρο απευθύνεται σε παιδιάτρους και διανέμεται σε αυτούς δωρεάν από την γραμματεία της εταιρείας.

Την επιμέλεια της έκδοσης ανέλαβε ο Μαρτίνης Ι., Λογοθεραπευτής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στο τηλέφωνο 2109013463, καθημερινές 2-9.