Ανακοινώσεις

ΤΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΤΑ «ΟΧΙ» ΜΑΣ

 

ΛΕΜΕ ΝΑΙ:

•στον σεβασμό του παιδιού
•στον σεβασμό της οικογένειας
•στο ότι είναι ένα παιδί που έτυχε να έχει μία δυσκολία και όχι μία δυσκολία που έτυχε να είναι παιδί!!
•στο ότι το παιδί είναι ένα σύστημα και όχι κατακερματισμένες περιοχές επίδοσης
•στο ότι μας αρέσει να παίζουμε με το παιδί
•στο ότι το παιδί μαθαίνει οτιδήποτε του φαίνεται ευχάριστο και εύκολο
•στο ότι δουλεύουμε ΜΕ την δυσκολία και όχι την δυσκολία
•στο ότι ο σκοπός της θεραπείας είναι το παιδί να φτάσει στην ικανότητα επιλογής και όχι υπακοής
•στο ότι η μάθηση είναι κίνητρο, πρόκληση, χαρά
•στο ότι το λάθος είναι κίνητρο για την μάθηση και όχι αφορμή τιμωρίας
•στο ότι η επικοινωνία είναι ανάγκη του παιδιού και όχι υποχρέωση του
•στο ότι η πάθηση είναι μία λέξη και όχι το ίδιο το παιδί
•στην αισιοδοξία
•στην σκληρή δουλειά
•στο ότι η βασικότερη νοημοσύνη ενός παιδιού είναι η συναισθηματική
•στο ότι η βασική ικανότητα του ανθρώπου είναι η μεταγνώση (να μάθει πώς να μαθαίνει)
•στην συνεχή εξειδίκευση των θεραπευτών
•στην συνεχή εκπαίδευση των γονέων
ΛΕΜΕ ΟΧΙ:
στην τροποποίση της συμπεριφοράς του παιδιού είτε το θέλει είτε όχι (δεν θέλουμε «κουρδιαστά πορτοκάλια»)
στην προσμονή από το παιδί να κάνει κάτι που απλά δεν μπορεί
στο άγχος για το μέλλον που σκοτώνει το παρόν (το παιδί πρέπει να ζήσει σαν παιδί)
στην προσμονή από το παιδί να κάνει κάτι επειδή απλά το επιθυμούμε εμείς
στην σοβαροφάνεια
στο ότι το παιδί μαθαίνει με την βία
στην ύπαρξη «μούσουλων» για την θεραπεία. Ναι στην εκπαίδευση, όχι στην μονολιθικότητα
στον ελιτισμό
στο ότι τα ξέρουμε όλα
στο ότι «φταίνε οι γονείς»
στο ότι υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει

επισκευθείτε το http://www.youtube.com/proseggisi#p/a/u/1/qSQb1mDEPB8