Ανακοινώσεις

Τεστ Νοημοσύνης Σχολικής ηλικίας WISC V: Αξιολόγηση και εκτίμηση της νοητικής λειτουργικότητας με τα ψυχομετρικά εργαλεία WISC V

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WISC V

Είναι ενα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό εργαλείο που εξετάζει την νοητική λειτουργικότητα ενός παιδιού σε πέντε γνωστικά πεδία. Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition) είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά  και είναι σταθµισµένη στην Ελλάδα. Η Πέμπτη έκδοση του εργαλείου – WISC-V, είναι μια πλήρως αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, αξιόπιστη και έγκυρη κλίµακα για τη αξιολόγηση της νοηµοσύνης παιδιών ηλικίας από 6 έτη & 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες . Χορηγείται αποκλειστικά απο  ψυχολόγο µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο εργαλείο.

TI ΕΞΕΤΑΖΕΙ

Στην Πέµπτη έκδοση του WISC έγιναν αναθεωρήσεις που ενισχύουν περαιτέρω την  συµβολή της κλίµακας στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών. Σε αυτή προκύπτουν πέντε διαφορετικοί δείκτες νοημοσύνης. Εκτός του Γενικού Δείκτη  Νοημοσύνης  (ΓΔΝ) εξετάζει και τους :  Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης (ΔΛΚ) , ∆είκτη  Οπτικοχωρικής Αντίληψης (ΔΟΧ) ,  Δείκτη Ρέοντα Συλλογισμού (ΔΡΣ) ,  ∆είκτη Εργαζόμενης Μνήμης (ΔΕΜ) και  ∆είκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας (ΔΤΕ). Ακόμα,  είναι  διαθέσιμοι προς εξέταση βοηθητικοί και  συμπληρωματικοί δείκτες που προκύπτουν από την επιμέρους επεξεργασία των βαθμολογιών του παιδιού σε κάθε υποδοκιμασία, ενισχύουν περισσότερο τα ευρήματα της ψυχολογικής εξέτασης, δίνοντας πιο πολλές πληροφορίες για το ενδο-ατομικό και γενικότερο νοητικό προφίλ του παιδιού, συµβάλλοντας τόσο στην ακριβέστερη διάγνωση όσο και σε προτάσεις τροποποίησης ή διαμόρφωσης θεραπευτικού προγράμματος.

Η αξιολόγηση και εκτίμηση της νοητικής λειτουργικότητας ενός παιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους εξής , κυρίως, λόγους:

– Διάγνωση Επιπέδου Νοητικής  Λειτουργικότητας

– Διάγνωση Ειδικών Δυσκολιών

– Αξιολόγηση Νοητικής  Χαρισματικότητας

– Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών

– Θεραπευτικό Σχεδιασμό

– Γενικότερη Νευροψυχολογική Εκτίμηση

Βασιλική Βουρλιόγκα- Ψυχολόγος, υπεύθυνη χορήγησης του τεστ στο Κέντρο Προσέγγιση