Ανακοινώσεις

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

 -Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Αποσκοπεί στην εκμάθηση μαθησιακών δεδομένων προ-σχολικής ακόμη ηλικίας με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση σε ζητήματα που άπτονται της γνωστικής και συμπεριφοριολογικής λειτουργικότητας.

-Ειδικό Μαθησιακό

Αποσκοπεί στην μαθησιακή και μεταγνωστική επιβοήθηση του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες για την βελτίωση της μαθησιακής επίδοσής του.

-Επισκέψεις κατ’οίκον

Αποσκοπεί στην καλύτερη διαμόρφωση του χώρου του σπιτιού για την βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού που παρακολουθεί τα προγράμματα του Κέντρου μας και στο σπίτι.

-Εργοθεραπεία
Αποσκοπεί στην αύξηση της λειτουργικότητας απέναντι στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις μέσω της βελτίωσης της σχεδιαστικής και εκτελεστικής ικανότητας.

-Εργοθεραπεία κατ’οίκον ή εξωτερικού προγράμματος

Όπου κριθεί σκόπιμο, υποστήριξη παιδιών στον οικείο χώρο τους ή σε εξωτερικά προγράμματα γενίκευσης

-Λογοθεραπεία
Αποσκοπεί στην ενίσχυση των λεκτικών και μη λεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού με σκοπό την διεύρυνση της κοινωνικοποίησής του.

-Ομαδικά Προγράμματα
Αποσκοπούν στην ομαδική εφαρμογή και γενίκευση των προγραμμάτων που έχει ήδη λάβει σε ατομικό επίπεδο το παιδί.

-Παιδοψυχιατρική Κάλυψη
Αποσκοπεί στην διάγνωση και διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία του παιδιού.

-Προγράμματα εξωτερικού χώρου
Αποσκοπεί στην γενίκευση των δεξιοτήτων που έχει μάθει το παιδί και εκτός του θεραπευτικού χώρου καθώς και την κοινωνικοποίησή του (πρόγραμμα καφετέριας, αγοράς κλπ).

-Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διερεύνηση προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων για εφήβους

-Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης
Πρόκειται για προσεχτικά σχεδιασμένα ομαδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά που δυσκολεύονται στην κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή.

-Προγράμματα προετοιμασίας για το Δημοτικό Σχολείο (παιδιά Νηπιαγωγείου)
Πρόκειται για ομαδικό πρόγραμμα παιδιών Νηπιαγωγείου που αποσκοπεί στην καλλιέργεια κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων σε παιδιά που προετοιμάζονται για την ένταξη στην Α΄Δημοτικού)

-Προγράμματα Τηλέ-Υγείας (TeleHealth)

Εξειδικευμένα προγράμματα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ψυχολογικής Υποστήριξης, Μαθησιακού, Συμβουλευτικής οικογένειας μέσω τηλέ-συναντήσεων

-Πρώιμη Παρέμβαση

Προγράμματα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Συμβουλευτικής Οικογένειας για παιδιά ηλικίας 1-3 ετών

-Σεμινάρια γονέων
Αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση των γονέων για τα θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τα διαγνωστικά και διαχειριστικά ζητήματα των παιδιών τους.

-Συμβουλευτική Οικογενείας
Αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη της οικογένειας καθώς και στην εξεύρεση κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών στην συμπεριφορά του παιδιού.

-Συνεργασία με τους εκπ/τικούς χώρους
Αποσκοπεί στην σφαιρικότερη αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν δυσκολίες στην απόδοση του παιδιού στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

-Συνθεραπεία Εργοθεραπευτή με Λογοθεραπευτή (Αλεξάνδρου-Βογινδρούκας © 2013)
Αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των αναγκών παιδιών μικρής ηλικίας όπου κρίνεται σκοπιμότερη η συνεργασία του Εργοθεραπευτή με τον Λογοθεραπευτή μέσω intensivw interaction και αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

-Ψυχολογική Υποστήριξη
Αποσκοπεί στην καλύτερη αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν συναισθηματικές δυσκολίες στο παιδί.

-Ψυχο-Παιδαγωγικό
Αποσκοπεί στην εξομάλυνση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών, την καλλιέργεια κινήτρων και την μεταγνωστική ωρίμανση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα ‘Άρθρα και νέα» στο link θεραπευτικά τμήματα.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

-Attention Autism

Πρόγραμμα ενίσχυσης της προσοχής και εμπλοκής των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

-SOS Feeding

Μέθοδος διευκόλυνσης πλουραλισμού τροφών σε μωρά και παιδά

-Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)

Αποσκοπεί στην ωρίμανση του νευρικού συστήματος του παιδιού και στην βελτίωση του τρόπου που οι αισθήσεις συνεργάζονται στην επεξεργασία ώστε να αυξηθεί η λειτουργική-προσαρμοστική αντίδραση

-Αντιμετώπιση Δυσγραφίας (Speed-up & Write from the start)

Μία αισθητικοκινητική μέθοδος που βοηθάει το παιδί να βελτιώσει τον τρόπο που γράφει, την ποιότητα των γραφομένων και την ταχύτητα και ευχέρεια γραφής.

-Αντιμετώπιση Δυσλεξίας

Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με δυσλεξία να ενισχύσει τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής και να οργανώσει καλύτερα μέσω εκπ/σης δεξιοτήτων μεταγνώσης τον τρόπο μελέτης του.

-Αντιμετώπιση Δυσπραξίας (Sensorymotor Approach)

Μία αισθητικοκινητική μέθοδος που βοηθάει το παιδί να βελτιώσει την κινητική του επίδοση, να αυξήσει τον συντονισμό του και να ασχοληθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια με την κινητική δραστηριότητα.

-Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύσει τους μηχανισμούς μάθησης και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

-Αντιμετώπιση Τραυλικής Διαταραχής (LIDCOMBE κλπ)

Εξειδικευμένες μεθόδους που βοηθούν τόσο το άτομο με τραυλική διαταραχή όσο και την οικογένειά του να διαχειριστούν την διαταραχή της ροής της ομιλίας.

-Αύξηση Επικοινωνίας (HANNEN)

Μέσω της εκπαίδευσης της οικογένειας βοηθάει το παιδί με αυτισμό ή άλλες σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας να επικοινωνήσει ποιοτικότερα και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του

-Δομημένη Εκπαίδευση (TEACCH)

Ένα δομημένο σύστημα εκπαίδευσης που μέσω της χρήσης καρτών βοηθάει το άτομο κύρια με αυτισμό να οργανώσει την εργασία του και τον χρόνο του.

-Εναλλακτική Επικοινωνία (ΜΑΚΑΤΟΝ)

Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας που μέσω της χρήσης εικόνων, νοημάτων και λέξεων βοηθάει την ανάπτυξη της επικοινωνίας

-Εναλλακτική Επικοινωνία (PECS)

Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό ή άλλες σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας που μέσω ανταλλαγής εικόνων βοηθάει την ανάπτυξη της επικοινωνίας

-Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)

Ένας εναλλακτικός τρόπος διαντίδρασης και επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό μέσω καθρεπτικής αλληλεπίδρασης

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

Πολύ προσεχτικά γραμμένες -εξατομικευμένες για το κάθε παιδί- ιστορίες που το βοηθούν να αναγνωρίσει τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν καθημερινά συμβάντα (Σχολείο, εκδηλώσεις κλπ)

Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (FΒΑ) και μοντέλο «ΕΙΚΟΝΑ» (Αλεξάνδρου 2015)

Πρόκειται για έναν τρόπο μετατροπής μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς που εμφανίζει ένα παιδί κύρια με αυτισμό σε μία αποδεκτή μέσω ανάλυσης των παραγόντων που οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά.

-Μέθοδος Αισθητηριακής Δίαιτας (Wilbarger, Dunn)

Ένα δομημένο πρόγραμμα καθημερινής παροχής κατάλληλων για το αισθητηριακό προφίλ του παιδιού ερεθισμάτων ώστε να διατηρεί λειτουργικό το επίπεδο διέγερσής και την προσοχή του.

-Μέθοδος Παιδαγωγικής γυμναστικής (Sherborn)

Πρόγραμμα ψυχοκινητικής εκπαίδευσης σε παιδιά.

-Πρόγραμμα Feeding Therapy (a sensory motor approach)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης σίτισης, μάσησης και αισθητηριακής απευαισθητοποίησης στο στόμα

-Πρόγραμμα PALIN (PCI)

Πρόγραμμα Λογοθεραπευτικής αντιμετώπισης διαταραχών ροής (τραυλισμός)

-Πρόγραμμα Συνθεραπείας Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας (Αλεξάνδρου-Βογινδρούκας ©)

Πρόγραμμα συνδυαστικής θεραπείας για παιδιά με ανάγκη πρώιμης παρέμβασης και παιδιά με δυσκολίες στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, επικοινωνία και διαντίδραση

-Πρώιμη Παρέμβαση (PORTAGE)

Μία καθαρά αναπτυξιολογική κλίμακα που βοηθάει την οικογένεια να παράσχει κατάλληλα για το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού της ερεθίσματα. Πρόκειται για περιοδικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

-Σύστημα M.O.R.E.

Εξειδικευμένη παρέμβαση με στόχο την βελτίωση του μηχανισμού απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της στοματικής λειτουργίας και στάσης σώματος του παιδιού.

 Κάθε παιδί μπορεί να χρειαστεί εφαρμογή μίας από τις παραπάνω μεθόδους ή συνδυασμό (που είναι και το συνηθέστερο) κάποιων από αυτές

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

Το Κέντρο μας χρησιμοποιεί τα τελευταία δεδομένα της Κλινικής Συλλογιστικής. Η Κλινική Συλλογιστική σημαίνει ότι για να γίνει μία αξιολόγηση τόσο της εικόνας ενός παιδιού όσο και της εξέλιξης της πορείας των θεραπευτικών προγραμμάτων χρειάζεται να μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετρήσιμα αποτελέσματα (“evidence based”).

Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούμε πάντα αξιολογητικά τεστ (Μετρήσιμες Δοκιμασίες-screening tests) για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των δυσκολιών του παιδιού.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ:

«Έντυπο Αξιολόγησης Γραπτής Απόδοσης Παιδιών Δημοτικού Σχολείου»

«Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού Διαταραχών Αισθητηριακής Επεξεργασίας – ΕΕΔιΑΕ» Γονέων

«Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού Διαταραχών Αισθητηριακής Επεξεργασίας – ΕΕΔιΑΕ» Θεραπευτών

“A. J. Ayres Clinical Observations”

«Προσαρμογή – Πράξη – Προσέγγιση» Ερωτηματολόγιο Προσαρμοστικής Αντίδρασης

“ABC Movement Test»

“Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT)»

“DE GANGI-BERK TEST»

“Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3)»

“Dyspraxia Observations»

“INPP Developmental screening Test”

«Nsuco» test Οφθαλμοκίνησης

“PEABODY Motor Proficiency Test»

“SENSORY PROFILE -2“ (βρεφών, παιδιών, ενηλίκων)

“Visual-Motor Integration Test (V.M.I)»

“Visual Perception Test (TVPS)» (παιδιών-εφήβων)

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ):

«A ΤΕΣΤ»

«ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ»

«Τεστ Αναγνωστικής Δυσκολίας ΤΑΦΑ»

«Τεστ Πρώιμης Διάγνωσης Δυσλεξίας»

“BAILY’S TEST 0-24“

“BENTON Visual Retention”

“Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment (DOTCA) TEST”

“ΜΑΤΡIX ANALOGIES TEST (MAT)»

“Miller Assessment For Pre-Schoolers (MAP)»

“RAVEN COLOURED MATRICES» (Ελληνική Στάθμιση)

“TΩPP»

“WISC-5 TEST”

WAIS-IV (Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες

ΛΟΓΟΥ-ΦΩΝΗΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑΣ:

«ΑΝΟΜΙΛΩ»

«Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Εκφρασης»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου»

«Εικόνες Δράσης»

«ΠΛΑΣΗ»

“ ΒΟΗΕΜ»

“BRACKEN»

«CCC-2″

“CELF” Pre-School 2ND Edition

“CELF” 4

“CNREP»

“Expressive One Word Picture Vocabulary Test”

“TOPL”

“Verbal Motor Production Assessment»

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ:

«ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ (ΠΑΤΕΜ)»

«Achenbagh»

«ASDS ερωτηματολόγιο ASPERGER»

“CAR’S ερωτηματολόγιο αυτισμού»

“CAT probolic test»

“Conner’s parents (γονέων)»

“Conner’s self report  (εφήβων)»

“Conner’s teachers (εκπαιδευτικών)»

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ:

ΑΒΑ’S

ICF Children Checklist

Vineland