Ανακοινώσεις

OASES – Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (2010) – Yaruss J. S., Quesal W.R.

Η αξιολογητική δοκιμασία OASES (2010) βασίστηκε στα προσαρμοσμένα κριτήρια ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001). Μέσω της OASES επιχειρούμε να εξετάσουμε συνολικά τον τραυλισμό από την οπτική του ανθρώπου που βιώνει την διαταραχή. Έτσι λοιπόν διαθέτουμε τρεις ξεχωριστές εκδόσεις: OASES-A (18+ ετών), OASES-T (13-17 ετών)  OASES-S (7-12 ετών).

Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις του ανθρώπου που τραυλίζει για αυτό που του συμβαίνει, το πώς αντιδρά στον τραυλισμό καθώς και οι όποιες δυσκολίες ενδεχομένως αντιμετωπίζει καθημερινά στην επικοινωνία του λόγω της διαταραχής.

Ο πρωταρχικός στόχος της OASES είναι να παρέχει στους Λογοθεραπευτές μία αξιόπιστη μέτρηση των συνολικών επιπτώσεων του τραυλισμού στην ζωή των ομιλητών. Η OASES αποτελεί το μοναδικό πρωτόκολλο αξιολόγησης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολύπλευρη επίδραση της διαταραχής στη ζωή του ατόμου που τραυλίζει. Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίσουμε την γνώση μας για την ποιότητα ζωής των ομιλητών. Παράλληλα συγκεκριμενοποιούμε τους τομείς καθημερινής επικοινωνίας όπου ο κάθε ομιλητής βιώνει την μεγαλύτερη δυσκολία.

Το πρωτόκολλο αξιολόγησης OASES επομένως έρχεται να βοηθήσει τον αξιολογητή καθώς και το άτομο που τραυλίζει να κερδίσουν σε γνώση και να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια την διαγνωστική πρόταση. Το όποιο θεραπευτικό πλάνο μπορεί να υποβοηθηθεί σημαντικά από τα αποτελέσματα μίας αξιολόγησης OASES.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι την φετινή χρονιά το Τμήμα Αξιολόγησης και Αντιμετώπισης Τραυλισμού του κέντρου Προσέγγιση Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας έχει εντάξει και αυτή την αξιολογητική υπηρεσία στο δυναμικό της.

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ