Ανακοινώσεις

“Sensory Processing Measure – SPM”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ. Δ/ΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

Το ερωτηματολόγιο (ή καλύτερα τα ερωτηματολόγια) δημιουργήθηκαν το 2013 με σκοπό τη διερεύνηση δυσκολιών στην Αισθητηριακή Επεξεργασία των παιδιών.

Το ερωτηματολόγιο γονέων (“Sensory Processing Measure – SPM” Home Form) δημιουργήθηκε από τις Εργοθεραπεύτριες Parham & Ecker με σκοπό τη διερεύνηση δυσκολιών του παιδιού στο σπίτι.

Το ερωτηματολόγιο δασκάλων (“Sensory Processing Measure – SPM” School Form) δημιουργήθηκε από τις επίσης πολύ γνωστές Εργοθεραπεύτριες Kuhaneck, Henry & Glennon με σκοπό τη διερεύνηση δυσκολιών του παιδιού στο Σχολικό περιβάλλον.

SPM_W-466D

Και τα 2 ερωτηματολόγια χωρίζουν τις συμπεριφορές αισθητηριακής επεξεργασίας του παιδιού στους τομείς:

Κοινωνική προσαρμογή
Οπτική επεξεργασία
Ακουστική επεξεργασία
Απτική επεξεργασία
Γεστικο – οσφρητική επεξεργασία
Ενημερότητα σώματος
Ισορροπία – κίνηση
Κινητικός προγραμματισμός

Πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του εξειδικευμένου στην Αισθητηριακή Επεξεργασία Εργοθεραπευτή στο στήσιμο του πλάνου παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση του προσαρμοσμένου έργου του παιδιού που βοηθάει στην σύγκριση παράλληλα των δυσκολιών του παιδιού τόσο στο σπίτι όσο και το Σχολικό περιβάλλον του (συμπεριφορές που συχνότατα έχουν ασυμβατότητα).

Το ερωτηματολόγιο (όπως και τα περισσότερα Εργοθεραπευτικά τεστ) δεν είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα.

Το SENSORY PROCESSING MEASURE (S.P.M.) κατέχει νομίμως το Κέντρο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ με product key 2120191817161514136789 & invoice receipt 830099P. Το Κέντρο μας χρησιμοποιεί τη μετάφραση και απόδοση στα Ελληνικά του Αλεξάνδρου Ευστρατίου και χορηγείται αποκλειστικά και αυστηρά για εσωτερική χρήση του Κέντρου Προσέγγιση.