Ανακοινώσεις

SSI- 4, Stuttering Severity Instrument, 4th edition (Riley, 2009)

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το SSI-4 αποτελεί ένα σύγχρονο αξιολογητικό εργαλείο το οποίο μελετά την τραυλική συμπεριφορά των ομιλητών και εστιάζει στους ακόλουθους τέσσερεις τομείς:

  1. Συχνότητα Τραυλισμού: μέσω λήψης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ομιλίας.
  2. Διάρκεια συμπτωμάτων: μέσω μέτρησης των τριών διαρκέστερων συμπτωμάτων στα δείγματα ομιλίας.
  3. Τις Δευτερεύουσες Συνοδές συμπεριφορές των δυσρυθμιών: μέσω ανάλυσης του video δείγματος ομιλίας.
  4. Την Φυσικότητα ομιλίας: μέσω εμπειρικής αξιολόγησης του ακροατή- αναλυτή.

Το SSI-4  μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας καθώς και σε ενήλικό πληθυσμό. Για κάθε ηλικιακή ομάδα χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι και υλικά αξιολόγησης.

Το SSI-4 συμβάλλει στην ασφαλέστερη διαγνωστική κατάληξη της αξιολογητικής διαδικασίας και μας εφοδιάζει με συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση αξιολόγησης της προόδου του ομιλητή κατά την συμμετοχή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Το κέντρο μας έχει την χαρά να σας ενημερώσει ότι και το SSI-4 είναι ενταγμένο στις αξιολογητικό δυναμικό μας.

(Το παρόν τεστ το αγόρασε και το δώρισε στο τμήμα τραυλισμού στο Κέντρο μας ο Κοκμοτός Παναγιώτης, Μέλος της Εταιρείας μας. Τον ευχαριστούμε θερμά γι’αυτό.).