Ανακοινώσεις

Τεστ οπτικών αντιληπτικών δεξιοτήτων

Nancy Martin PhD. Academic Therapy Publications. 2006

Περιγραφή: Καλύβας Χάρης. Εργοθεραπευτής Κέντρο Προσέγγιση

Ορισμός Οπτικής Αντίληψης

Μία εξαιρετικά πολύπλοκη δραστηριότητα ολοκλήρωσης που αφορά την κατανόηση του τι βλέπουμε, μια σύνθετη δεξιότητα που περιλαμβάνει μια σειρά από υποκείμενες δεξιότητες

Χορηγείται από Εργοθεραπευτές, Ψυχοπαιδαγωγούς, Οπτομέτρες, Λογοθεραπευτές.

Πρόκειται για ένα τεστ ανίχνευσης και αξιολόγησης των οπτικο-αντιληπτικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων (ηλικίας 4-18 ετών). Είναι ένα τεστ motor free που αποτελείται από 7 τομείς οπτικής αντίληψης:

Μέτρηση των Οπτικο-αντιληπτικών δυνατοτήτων

  • Visual Discrimination (Οπτική Διάκριση). Η ικανότητα να διακρίνει το παιδί τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των αντικειμένων δηλ. το ακριβές αντικείμενο και να έχει την δυνατότητα να διακρίνει το μέγεθος και την θέση
  • Visual Memory (Οπτική Μνήμη). Η ικανότητα να αναγνωρίσει ένα σχήμα μετά από μια περίοδο χρόνου
  • Spatial Relations (Χωρικές Σχέσεις). H ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τις θέσεις των αντικειμένων σε σχέση με τον εαυτό τους ή κάποιο άλλο αντικείμενο.
  • Form Constancy (Σταθερότητα Φόρμας). Η ικανότητα να αναγνωρίζει το γεγονός ότι ένα σχήμα παραμένει το ίδιο παρά τις αλλαγές στο μέγεθος , την κατεύθυνση , τον προσανατολισμό και την απόσταση
  • Sequential Memory (Σειροθετική Μνήμη). Η ικανότητα να θυμάται μία σειρά σχημάτων με την σωστή σειρά.
  • Figure Ground (Εικόνα Φόντο). Η ικανότητα να αναγνωρίσει ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε διαφορετικό φόντο ή είναι περικυκλωμένο σε άλλα
  • Visual Closure (Οπτική Ολοκλήρωση). Η ικανότητα του να αντιλαμβάνεται ένα σχήμα από στοιχεία του σχήματος που του παρουσιάζονται.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ:

την αξιολόγηση των οπτικο-αντιληπτικών δεξιοτήτων του παιδιού

αναπτυξιακός (ή/και ηλικιακός) καθορισμός των οπτικο-αντιληπτικών δεξιοτήτων

παρατήρηση των στρατηγικών οπτικής αντίληψης που χρησιμοποιεί το παιδί

περιοδική παρακολούθηση της προόδου κατά τη θεραπευτική παρέμβαση

Το Κέντρο μας κατέχει το τεστ και το εφαρμόζει σε παιδιά με αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες.